Informatyczna Obs?uga i Kursy prowadzi swoj? dzia?alno?? od 01.11.2011. Specjalizujemy si? w profesjonalnych naprawach komputerów stacjonarnych i laptopów. Naprawiamy wszelkiego rodzaju usterki zarówno te mechaniczne jak i te zwi?zane z oprogramowaniem. 


Zakres naszych dzia?a? obejmuje równie? sprzeda? komputerów stacjonarnych, laptopów, podzespo?ów komputerowych, tabletów, smartfonów i wszelkiego rodzaju akcesoriów i gad?etów. Oferujemy dodatkow? pomoc w zakresie doradztwa przy zakupie nowego sprz?tu oraz ulepszaniu istniej?cego. P
o otrzymaniu informacji dotycz?cej zlecenia, zamawiamy towar bezpo?rednio w hurtowni. Zamówiony przez Pa?stwa towar b?dzie dost?pny do odbioru nast?pnego dnia w siedzibie IOiK. System sprzeda?y, który stosujemy pozwala nam na zapewnienie najbardziej atrakcyjnych cen.

Prowadzimy tak?e obs?ug? informatyczna dla przedsi?biorstw i instytucji publicznych, której celem jest opieka informatyczna, wsparcie techniczne oraz inne us?ugi z bran?y komputerowej.

Posiadaj?c du?e do?wiadczenie zwi?zane z informatyk?, IOiK zajmuje si? organizowaniem kursów komputerowych.


Cechuje nas solidno?? i uczciwo??. Do ka?dego zlecenia podchodzimy fachowo i profesjonalnie, wiedz?c, ?e nie ma nic cenniejszego dla firmy ni? zadowolony klient.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. .

Akceptuje ciasteczka